หมวด : แมลงวันเข้าปาก

มิวกี้ ไปรยา
อิหยังวะ??

ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ถูกแมลงวันบินเข้าปาก ขณะอ่านข่าว

ฟาราห์ นาสเชอร์ ผู้ประกาศข่าวชาวแคนาดา รายการเกี่ยวกับฟุตบอล ที่จะนำเสนอข่าวรอบโลก เธอเล่าว่า ถูก แมลงวัน บินเข้าปากระหว่างนั่งอ่านข่าวเกี่ยวกับความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก น้ำท่วม ที่จริง จะไม่มีใครรู้เหตุการนี้เลย หากฟาราห์ไม่บอก !! เพราะมันเกิดขึ้นรวดเร็ว จนผู้ชมแทบดูไม่ออก