หมวด : เที่ยววัด

5 สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอพรสะเดาะเคราะห์
ท่องเที่ยว

5 สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอพรสะเดาะเคราะห์

กระแสที่แรงที่สุดในปีคงไม่พ้นการไปไหว้ขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ”เพื่อเสริมสิริมงคล โชคลาภและความสำเร็จ ตามความเชื่อแล้ว ท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือทำหน้าที่ปกปักรักษาทิศเหนือของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เทพองค์นี้มีหน้าตาและรูปร่างเป็นยักษ์ในมือยังถือตะบอง มีท่าทางน่าเกรงขาม ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งด้วย เพราะท้าวเวสสุวรรณมีสมบัติมาก เรียกได้ว่าไปขอพรครั้งเดียวได้ทั้งเรื่องความสำเร็จและร่ำรวยเลยทีเดียว ใครที่ยังไม่มีโอกาสไปสักการะท่าน เพราะไม่รู้จะไปที่ไหนดี วันนี้เรามี 5 วัดที่มหาชนนิยมไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณมาแนะนำ วัดที่1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดสำคัญที่ศักดิ์สิทธ์วัดนึงของกรุงเทพวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุณีหรือหลวงพ่อโตที่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดสมัยสุโขทัยที่มีอายุมากกว่า 600 ปี