หมวด : อุทกภัย

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย
หรอยแรง

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกรด จ.นนทบุรี ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์พายุโนรู และภาวะฝนตกหนัก ฝนตก สะสมต่อเนื่อง