หมวด : สิบเอกหื่น

ทหารหื่น
หรอยแรง

ข่าวด่วน กองทัพสั่งปลดสิบเอกหื่น

ข่าวด่วน สิบเอกหื่น ถูกปลดจากราชการ เป็นเรื่องราวข่าวใหญ่โต กับ ข่าวด่วน วันนี้ เนื่องด้วย พ.อ.หญิงศิรริจันทร์ งาทอง ได้ร้องเรียนว่าถูก นายทหารชั้นประทวนท่านหนึ่ง ต่อมาทราบชื่อ คือ ส.อ.กิตติศักดิ์ ดวงประสาท ได้ล่วงละเมิดทางเพศตน ในวันที่ 24 ส.ค.