หมวด : สนัข

สหายตัวยักษ์ของมนุษย์
สัตว์โลกน่ารัก

Golden retriever สหายตัวยักษ์ของมนุษย์

สุนัขโกลเด้น รีทริฟเวอร์ นั้นเป็นสุนัขที่เป็นมิตรและนิสัยดีเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาสุนัขทั้งหมด โกลเด้นมีความเป็นเด็กสูง อยู่ในช่วงระหว่าง 1-3 ปี (หรือบางตัวอาจจะเป็นตลอดชีวิต) ในส่วนของขนาดตัวของโกลเด้นนั้น ตัวจะใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 6เดือน- 1ปี บางตัวอาจหนักได้ถึง 50-60 กิโลกรัม ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก โกลเด้นโดยส่วนมากจะเป็นสุนัขที่ร่าเริงเเละต้องการออกกำลังตลอดเวลา หากปล่อยให้อยู่ตัวเดียวหรือไม่มีที่ให้ใช้พลังงาน มักจะกัดแทะสิ่งของในบ้านหากไม่มีการปรับปรุงนิสัยจะติดจนเป็นนิสัยเเละจะแก้ไขยาก