หมวด : ลูกละแสน

มะพร้าวลูกละ 1 แสน
อิหยังวะ??

มะพร้าวลูกละ 1 แสน

สวนนงนุชโชมะพร้าวลูกละแสน ที่สวนนงนุช พัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยานำ นายอามาน อิซเซมอฟ เอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย พร้อมคณะชม มะพร้าวทะเล และนำผลมะพร้าวหายากที่สุกพร้อมกันถึง7ลูก มาปอกเปลือกให้ชม และมี1ลูกที่มีความพิเศษคือมีกะลา 2 ใบใน 1ลูกและมีแผนจะนำไปขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำคณะท่านทูตร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวทะเล