หมวด : ยกมือ

สุดทึ่ง !! หนุ่มอินเดียร์ยกเเขนค้างนานกว่า 45 ปี
อิหยังวะ??

สุดทึ่ง !! หนุ่มอินเดียร์ยกเเขนค้างนานกว่า 45 ปี

เหตุการณ์สุดแปลกในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ แต่เกิดขึ้นไปแล้วเเละชายผู้นี้สามารถทำได้จริง !เข้าผู้นี้มีชื่อว่า อามาน บาราตี (Aman baratee) เป็นผู้นับถือศาสนาฮินดู ในประเทศอินเดียร์ ซึ่งประเทศอินเดียร์ขึ้นชื่ออยู่เเล้วเรื่องความเคร่งครัดในการนับถือศาสนา บาราตี กล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ที่เขายกมือขวาค้างไว้นานกว่า 45 ปีนั้นเกิดมาจากการที่เขาเเสดงความเลื่อมใส ต่อพระเจ้าหรือพระศิวะ เเละยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงสันติภาพของโลกใบนี้ บาราตียังบอกอีกว่าตนเองเป็นเพียงผู้ที่เลื่อมใสในพระเจ้าเเละการทรมานตัวเองในครั้งนี้เพื่อชำระบาทแก่พระเจ้า เรื่องราวของบาราตียังเป็นการจุดประกายให้ผู้ที่เลื่อมใสในพระเจ้าได้ทำตามกัน เเต่ยังไม่มีใครยกเเขนขวาได้นานกว่าเขาอีกแล้ว