หมวด : ภูเขา

ภูสอยดาว
ท่องเที่ยว

ภูสอยดาว

ขั้นตอนการเที่ยวภูสอยดาว  ถึงแม้ว่าภูสอยดาวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่ยังคงอยู่ ทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจึงมีมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนเข้าไปท่องเที่ยวกัน สำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้เตรียมตัวก่อนเดินทางมาเที่ยว ดังนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทำการจองเข้าพื้นที่อุทยานผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 150 คน/วัน  (จองผ่าน QueQ