หมวด : ฝึกลิงโช

วิทยาลัยฝึกลิง
ไลฟ์สไตล์

วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร

โรงเรียนฝึกลิง สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร ได้ตั้งอยู่ที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่เป็นโรงเรียนฝึกลิง และโฮมสเตย์อีกด้วย เพื่อเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างไกล้ชิด เริ่มเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 คุณสมพร เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ได้ทำการฝึกสอนให้ลิงปีนต้นไม้ และเก็บลูกมะพร้าว สร้างความคุ่นเคยให้กับลิง ทำให้ลิงรู้สึกสบายใจ เแาใจใส่ลิงเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด