หมวด : ประวัติเอ๋ชมน์สวัสดิ์

เอ๋ชนม์สวัสดิ์
หรอยแรง

เปิดประวัติเจ้าพ่อเมืองปากน้ำ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

สิ้น “ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ลูกเจ้าพ่อปากน้ำ “ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ชื่อเล่นว่า “เอ๋” เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เป็นบุตรของ “วัฒนา อัศวเหม” อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เจ้าของฉายา “เจ้าพ่อปากน้ำ” พี่น้องเเละครอบครัว ของ