หมวด : น้ำท่วม

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย
หรอยแรง

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกรด จ.นนทบุรี ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์พายุโนรู และภาวะฝนตกหนัก ฝนตก สะสมต่อเนื่อง

“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67
หรอยแรง

“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565ว่า วันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชุดใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20