หมวด : น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรี
ท่องเที่ยว

ดินแดนสวรรค์ น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น สายน้ำจะไหล มาตามชั้นหินเป็นระยะทาง ประมาณ 1,500 เมตรแต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ น้ำตกชั้นแรกมีชื่อว่าไหลคืนรัง” ชั้นที่ 2 ชื่อ “วังมัจฉา”