หมวด : ค้างแว่น

ค้างแว่น
สัตว์โลกน่ารัก

ภาคใต้พบ “ค้างแว่น” ถิ่นใต้

ณ.ป่าชายเลนบ้านตำมะลัง จ.สตูล พบลูกค่างจะมีสีขาวนวลๆตั้งแต่แรกเกิด และจะกลายเป็นสีทองระยะนึง จนเมื่อถึงราว 6 เดือน สีขนจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเหมือนแม่ ฝูงนี้มีหลายสิบตัว หากินในป่าโกงกาง บางช่วงก็ออกมาปีนหลังคาบ้านเล่นแถวท่าเรือ สามารถพบตัวได้ไม่ยากแต่เวลานั้นก็ไม่แน่นอนค่างทั้งหมดในโลก มี 58 ชนิด ใน 10 สกุล มีอาศัยในแถบเอเชียใต้ ตอนใต้ของจีน