หมวด : ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส

เกี๋ยวเตี๋ยวเรือ
หรอยแรง

อย. เตือนอย่าซื้อ ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ เพราะพบจุลินทรีย์ก่อโรค

อย. เตือนอย่าซื้อ ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ ชื่อดัง หลังตรวจพบเชื้อ Bacillus Cereus เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สสจ. แถลงผลการตรวจสอบอาหาร โดยร่วมกับ สสจ. (สบส.) จ.นนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารที่บรรจุใน ตรวจพบจุลินทรีย์