หมวด : กทม.

“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67
หรอยแรง

“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565ว่า วันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชุดใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20