วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยฝึกลิง

โรงเรียนฝึกลิง สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร ได้ตั้งอยู่ที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่เป็นโรงเรียนฝึกลิง

และโฮมสเตย์อีกด้วย เพื่อเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างไกล้ชิด เริ่มเปิดตั้งแต่ปี

พ.ศ.2500 คุณสมพร เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ได้ทำการฝึกสอนให้ลิงปีนต้นไม้ และเก็บลูกมะพร้าว

สร้างความคุ่นเคยให้กับลิง ทำให้ลิงรู้สึกสบายใจ เแาใจใส่ลิงเป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ไปดูวิธีการปลอกมะพร้าวด้วยความชำนาญ มาอร่อยกับมะพร้าวอ่อน และเนื้อมะพร้าวได้ที่นี่อีกด้วย รวมถึงที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้อีกด้วย

ศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะ เป็นโรงเรียนสอนลิงเพื่อการเกษตร โดยจะมีชาวบ้านนำลิงมาฝึก และสอนตั้งแต่เล็กๆ

ให้ลิงปีนขึ้นต้นมะพร้าว เลือกลูกมะพร้าวสุก และเก็บมะพร้าวออกจากต้น นอกจากนี้ยังฝึกทักษะให้เจ้าลิง

ได้แสดงโชว์ความสามารถต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาชมความสามารถของลิงน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นข่าวดัง