อย. เตือนอย่าซื้อ ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ เพราะพบจุลินทรีย์ก่อโรค

เกี๋ยวเตี๋ยวเรือ

อย. เตือนอย่าซื้อ ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ ชื่อดัง หลังตรวจพบเชื้อ Bacillus Cereus
เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สสจ. แถลงผลการตรวจสอบอาหาร โดยร่วมกับ สสจ. (สบส.) จ.นนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารที่บรรจุใน

เกี๋ยวเตี๋ยวเรือ

ตรวจพบจุลินทรีย์

ถุงพลาสติกสีแดงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงถูกขายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มาของอาหารถูกส่งไปยังแผนกการแพทย์เพื่อวิเคราะห์และพบว่าภายในขนมปังมีการตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรค Bacillus cereus ใน เครื่องปรุงรสเท่ากับ 6,600 CFU/g ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 กฎหมายอาหาร พ.ศ. พบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงรส เช่น ภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ห้ามเกิน 1,000 CFU/g ดังนั้นจึงจัดอยู่ในรายการอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน…

ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส

ออกคำเตือนผู้บริโภค

เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาข้างต้นระบุไว้บนฉลาก ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นข่าวดัง