ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ได้ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วย

เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกรด จ.นนทบุรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์พายุโนรู และภาวะฝนตกหนัก ฝนตก

สะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้น้ำเอ่อล้น

ตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งภัยดังกล่าวเป็น

สาธารณภัย และภัยพิบัติฉุกเฉิน ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้าน

เรือน พื้นที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นข่าวดัง