“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67

“ประวิตร” ไฟเขียว 2 โปรเจ็กต์ของบปี67

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565ว่า วันนี้

เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชุดใหม่ ตาม

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อช่วยเหลือประชาชนพ้นจากปัญหาน้ำท่วมใน 2 กลุ่มโครงการ คือ 1.การปรับปรุงระบบ

ระบายน้ำในพื้นที่ กทม. แบ่งเป็นระยะที่ 1 (เร่งด่วน) เช่น งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ ระบบ

ไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองหนองบอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นข่าวดัง

<