ภาคใต้พบ “ค้างแว่น” ถิ่นใต้

ค้างแว่น

ณ.ป่าชายเลนบ้านตำมะลัง จ.สตูล พบลูกค่างจะมีสีขาวนวลๆตั้งแต่แรกเกิด

และจะกลายเป็นสีทองระยะนึง จนเมื่อถึงราว 6 เดือน สีขนจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเหมือนแม่ ฝูงนี้มีหลายสิบตัว หากินในป่าโกงกาง บางช่วงก็ออกมาปีนหลังคาบ้านเล่นแถวท่าเรือ

สามารถพบตัวได้ไม่ยากแต่เวลานั้นก็ไม่แน่นอน
ค่างทั้งหมดในโลก มี 58 ชนิด ใน 10 สกุล มีอาศัยในแถบเอเชียใต้ ตอนใต้ของจีน เอเชียอาคเนย์ และในทวีปแอฟริกา 3 สกุล
สำหรับในประเทศไทยพบค่าง 4 ชนิด ใน 2 สกุล คือ ค่างแว่นถิ่นเหนือ, ค่างแว่นถิ่นใต้, ค่างเทาหรือค่างหงอก, ค่างดำมลายู หรือค่างดำสุมาตรา และค่างทุกชนิดจะมีลูกสีทอง
น่ารักสุดๆ หูกางแบบนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นข่าวดัง